Perlita melon

Origin - USA 

Days to ripen -

Rind - .  Flesh - Salmon colour .  Fruit weight - g.

Resistant to powdery mildew.  

 

NOTES: